Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Paneldata analyse

Paneelgegevensregressies leiden doorgaans tot robuustere resultaten dan eenvoudigere benaderingen, omdat de schattingen controle kunnen hebben over meer exogene factoren. 

Ze worden echter meestal toegepast in een scenario met hoge informatiebeschikbaarheid vanwege de hoge gegevensvereisten van het model. De gegevensvereisten voor dit model zijn informatie over de inbreukmarkt en de vergelijkbare niet-gekartelde markten in de loop van de tijd.

Bij het uitvoeren van panelgegevensregressies moet de analist nauwkeurige beoordelingen van de markten maken om de juiste veronderstellingen en correcte modelspecificatie te maken. De gespecialiseerde artsen van EE&MC beschikken over de econometrische expertise die nodig is om deze regressietechnieken uit te voeren.