Artikel 101, lid 1, VWEU verbiedt overeenkomsten die tot doel hebben de mededinging op de gemeenschappelijke markt te beïnvloeden, te voorkomen of uit te schakelen.

 

De economische analyse van de concurrentiesituatie op de relevante markt is noodzakelijk voor de evaluatie van een overeenkomst.

 

Volgens artikel 101, lid 3, VWEU kan het kartelverbod worden vrijgesteld als de positieve effecten op de concurrentie van de specifieke transactie opwegen tegen de negatieve. Dergelijke evaluaties vereisen complexe economische analyses.

 

EE&MC adviseert bedrijven met succes door marktdefinities en analyses te implementeren, die ten grondslag liggen aan de besluitvormingspraktijk van de Europese Commissie en de Europese Denkschool.