Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Oplossingen

Marktafbakening

Marktaandeeldrempels zijn belangrijk om te beoordelen of een overeenkomst de concurrentie beperkt of niet. De kwantificering van marktaandelen vereist allereerst dat de relevante markten worden gedefinieerd.

Er zijn een aantal kwantitatieve tests die specifiek zijn ontworpen om markten af te bakenen. Deze tests bestaan uit verschillende econometrische en statistische benaderingen. EE&MC past sommige of alle van de volgende toe:

  • schattingen van elasticiteit en prijselasticiteit voor de vraag naar een product,
  • tests op basis van gelijkenis van prijsbewegingen in de tijd,
  • de analyse van het oorzakelijk verband tussen prijsreeksen,
  • de analyse van gelijkenis van prijsniveaus,
  • de analyse van convergentie van prijsniveaus,
  • klantvoorkeuren,
  • bewijs van vervanging in het recente verleden,
  • Hypothetische monopolistische test.