EE&MC heeft al voor verschillende ondernemingen horizontale overeenkomsten tussen concurrenten en verticale beperkingen tussen leveranciers of afnemers beoordeeld.

 

EE&MC-klanten zijn actief in de volgende industrieën:

  • Elektronica
  • olie-industrie
  • bank
  • dranken
  • retailing

 

Voorts heeft EE&MC economische analyses uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van marktdefinities en marktanalyses om te controleren op de toepasselijkheid van groepsvrijstellingsverordeningen of individuele vrijstellingen op grond van artikel 101, lid 3, VWEU. Meer recentelijk is er een toename geweest van de eis van economische evaluatie of een kartelovereenkomst de concurrentie op de markt merkbaar beperkt of niet ("De Minimis").