In het geval van een claim wegens kartelschade, konden gedaagden in principe gebruik maken van een "doorverdediging". Ze kunnen stellen dat een doorberekening het bedrag van de vordering van de eiser zou moeten verminderen. Of de pass-on verdediging is toegestaan of niet, hangt af van de jurisdictie, aangezien deze varieert tussen de relevante EU-lidstaat.

 

Directe klanten van een inbreukmaker compenseerden zo nu en dan de verhoogde kartelprijs door de prijzen die zij hun eigen klanten in rekening brengen te verhogen. Wanneer dit gebeurt, kan de inbreukmaker de vergoeding aan zijn directe klanten verminderen met het bedrag dat zij aan indirecte klanten hebben doorberekend.

 

EE&MC past econometrische modelleringstechnieken toe op economische principes die in staat zijn de elementen te schatten die de waarschijnlijkheid van een doorwerkingseffect bepalen. We gebruiken analytische en gedragsargumenten ondersteund met concreet bewijs voor de totale korting die moet worden toegepast op de overbelasting van het kartel, rekening houdend met zowel de doorberekening als de outputeffecten.