Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Lineaire regressie

Lineaire regressie probeert de invloed van waargenomen kenmerken op de uitkomsten te beheersen. 

Het veronderstelt een lineair verband tussen de uitkomst (bijvoorbeeld de investering in R&D) en andere kenmerken van de onderneming (bijvoorbeeld sector, leeftijd, omvang, enz., Inclusief de toekenning van steun). Het is mogelijk om lineaire regressies te zien als een lineaire benadering van meer gecompliceerde relaties. Lineaire regressies kunnen worden gezien als algemene technieken en worden in veel verschillende evaluatiecontexten gebruikt.