EE&MC simulatiemodellen kunnen worden gekenmerkt door drie stappen:
  • De eerste stap specificeert en schat een vraagsysteem.
  • De tweede stap maakt een veronderstelling over het evenwichtsgedrag, meestal een multi-product Bertrand-Nash-evenwicht om de huidige winstmarges van de producten en hun impliciete marginale kosten te berekenen.
  • De derde stap veronderstelt meestal dat de marginale kosten constant zijn en voorspelt hoe de prijzen zullen veranderen na de fusie, rekening houdend met toegenomen marktmacht, kostenbesparingen en misschien remedies.