Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Conjoint analyse

EE&MC past conjunct analyses toe om de betalingsbereidheid van de consument te onderzoeken. Deze methode is met name geschikt voor producten die worden gekenmerkt door verschillende productkenmerken.

Een conjunct-analyse maakt het mogelijk om de waardebepaling te bepalen van de voordelen die consumenten hebben bij het consumeren van deze producten. Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat de selectie wordt bepaald door hulpprogramma-evaluaties. Door de respondenten de keuze te laten om te kiezen tussen verschillende producten, wordt hun waardering van de voordelen zichtbaar. Het woord "samengevoegd" betekent dat de relatieve hulpprogramma's van specifieke productkenmerken niet kwantificeerbaar zijn als de kenmerken na elkaar worden beschouwd. Alleen een gezamenlijk onderzoek maakt een kwantificering mogelijk.

Daarom wordt het gedeeltelijke nut van elk productkenmerk berekend, waarbij de som het totale nut bepaalt. Als gevolg hiervan kunnen de utiliteitsfunctie en de kostenfunctie worden gedefinieerd en gebruikt om de prijs-vraagfunctie te berekenen. Al deze berekeningen vormen de basis voor de marktsimulatiemodellen, die op hun beurt prijsvoorspellingen mogelijk maken.