Econometrische expertise en ervaring zijn vereist om de conceptuele en empirische uitdagingen van het kwantificeren van kartelschade aan te pakken.

 

In eenvoudige bewoordingen schat de econoom wat de prijs onder concurrerende marktomstandigheden zou zijn geweest om een ​​mogelijke prijsstijging door een kartel te berekenen.

 

Schade wordt berekend voor de gehele duur van een kartel, omdat klanten schade lijden en kartelbedrijven profiteren zodra de prijzen stijgen en zolang de prijzen kunstmatig hoog blijven.

 

EE&MC levert geavanceerde econometrische modelleringstechnieken gecombineerd met diepgaande praktische kennis en toonaangevende academische knowhow om een ​​direct causaal verband tussen de vermeende antitrustovertredingen vast te stellen of te weerleggen.

 

Afhankelijk van de individuele vereisten van elk geval, ontwikkelt EE&MC nauwkeurige en robuuste schattingen van de antitrustschade. Ons professionele en ervaren team bestaat uit economen en econometrie met kennis van wiskundige modellen en bovendien hebben onze experts juridische kennis van de onderliggende wettelijke vereisten. Deze expertise maakt een duidelijke samenwerking met advocaten mogelijk.