Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Dominantie / Misbruik

Wettelijke vereisten Europese Commissie

Artikel 102 VWEU verbiedt misbruik van een machtspositie. Overeenkomstig de jurisprudentie is het op zichzelf niet onwettig dat een onderneming een machtspositie heeft en een dergelijke dominante onderneming heeft het recht om op basis van verdienste te concurreren. De betrokken onderneming heeft echter een speciale verantwoordelijkheid om haar gedrag niet toe te staan ​​de daadwerkelijke onvervalste concurrentie op de gemeenschappelijke markt te schaden.

In de aanmelding verklaart de Europese Commissie de prioriteit bij de toepassing van artikel 102 VWEU in gevallen van uitsluitingsgedrag door een onderneming met een machtspositie. De kennisgeving moet bedrijven en hun adviseurs helpen beter te beoordelen of bepaald gedrag waarschijnlijk zal leiden tot interventie door de Commissie op grond van artikel 102 VWEU.

Bij de toepassing van artikel 102 VWEU op uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie zal de Commissie zich concentreren op die soorten gedragingen die het meest schadelijk zijn voor de consument. Consumenten profiteren van concurrentie door lagere prijzen, betere kwaliteit en een ruimere keuze aan nieuwe of verbeterde goederen en diensten. De Commissie zal daarom haar handhaving leiden om ervoor te zorgen dat de markt naar behoren functioneert en dat consumenten profiteren van de efficiëntie en productiviteit die voortvloeien uit daadwerkelijke concurrentie tussen bedrijven. De nadruk van de handhavingsactiviteiten van de Commissie met betrekking tot uitsluitingsgedrag ligt op het waarborgen van het concurrentieproces op de interne markt en het waarborgen dat bedrijven die een dominante positie hebben, hun concurrenten niet op andere manieren uitsluiten dan door te concurreren op basis van de verdiensten van de producten of diensten die zij verlenen. Daarbij is de Commissie zich ervan bewust dat het echt belangrijk is om een ​​effectief concurrentieproces te beschermen en niet alleen om concurrenten te beschermen. Dit kan heel goed betekenen dat concurrenten die minder aan consumenten leveren wat betreft prijs, keuze, kwaliteit en innovatie de markt verlaten.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze diensten?

Contact