Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Expertise

Kartels

Kartels en concurrentiebeperkende overeenkomsten

De economische beoordeling van overeenkomsten tussen bedrijven met betrekking tot antitrustaspecten is een aandachtspunt van EE&MC.

Bedrijven moeten deze evaluatie zelf uitvoeren sinds Verordening 1/2003 van kracht werd. Antitrustautoriteiten staan zelden open om te bespreken of een overeenkomst onder het verbod van artikel 101 VWEU (Verdrag betreffende de functie van de Europese Unie) valt of dat een vrijstelling op grond van artikel 101, lid 3, VWEU van toepassing is.

Als blijkt dat een overeenkomst in een later stadium (bijvoorbeeld als partijen het niet eens zijn) in strijd is met het EU-mededingingsrecht, wordt de gehele overeenkomst nietig verklaard. Rechtbanken erkennen expliciet dat bedrijven hun due diligence naleven wanneer ze om een deskundig oordeel vragen op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. De toewijding loont later in een geschil.

EE&MC is gespecialiseerd in dergelijke getuigenissen van deskundigen.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze diensten?

Contact