Het gebruik van instrumentele variabelen ("IV") is een klassieke methode om om te gaan met de endogeniteit van verklarende variabelen. Aangezien het profiteren van hulp kan worden gezien als een endogene verklarende variabele van de prestaties van een onderneming in een context van lineaire regressie, is het logisch om instrumentele variabelen te gebruiken om het effect van hulp te evalueren.

 

Een instrumentele variabele is een variabele die een feit kan verklaren, maar geen directe invloed heeft op de andere niet-waargenomen determinanten van de te meten uitkomst. Instrumentele variabelen maken het vervolgens mogelijk om te focussen zonder de selectie-effecten te verstoren.