Economische analyse volgens de European School of Thought speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van mogelijk misbruik van een dominante marktpositie.

 

Economische analyse wordt toegepast om de relevante markt te definiëren waarin een vermeend misbruik plaatsvindt, om dominantie vast te stellen, evenals om de feitelijke en potentiële effecten van een vermeende misbruikpraktijk op de relevante markt te beoordelen.

 

  • Definitie van de relevante markt: een manier om de relevante markt te bepalen is door de hypothetische monopolistische test (HM-test) uit te voeren. Met deze test wordt de kleinste reeks producten en geografische gebieden gedefinieerd, waarvoor een kleine prijsstijging door de dominante onderneming winstgevend zou zijn. Dit wordt in de praktijk gedaan door te kijken naar bewijzen van substitutie in het verleden, door kwantitatieve tests uit te voeren (prijselasticiteit en prijsoverschrijdende elasticiteit) en door enquêtes onder consumenten / klanten uit te voeren.
  • Beoordeling van dominantie: een dominante positie is een vereiste bij het beoordelen van misbruik. Een onderneming wordt als dominant beschouwd indien zij over een aanzienlijke periode aanzienlijke marktmacht bezit, zodat zij zich in een aanzienlijke mate onafhankelijk van haar concurrenten en klanten kan gedragen. Dominantie wordt bepaald door te kijken naar marktaandelen, toetredingsdrempels, verzonken kosten, productdifferentiatie, concurrentievoordelen van de vermeende dominante onderneming, potentiële concurrentie op de markt en compenserende afnemersmacht.
  • Effecten van vermeend misbruik: nadat dominantie is vastgesteld, moeten de feitelijke, waarschijnlijke en dynamische effecten van een praktijk worden beoordeeld voordat een dergelijke praktijk als misbruik kan worden aangemerkt. Economische analyse is onmisbaar om de concurrentiebevorderende en concurrentiebeperkende effecten te kwantificeren.

 

EE&MC heeft uitgebreide ervaringen en bewezen expertise in het beoordelen van marktdominantie binnen artikel 102 VWEU.

 

EE&MC heeft klanten geadviseerd over een aanzienlijk aantal gevallen van misbruik van machtspositie, zowel op Europees als op nationaal niveau.

 

De analyse van marktmacht wordt uitgevoerd door middel van kwantitatieve econometrische technieken en meer kwalitatieve methoden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de relevante gegevens. Bovendien biedt EE&MC een breed scala aan economische instrumenten om het misbruik van een vermeende dominante positie in het nieuwe kader te beoordelen, zoals uiteengezet in het EU-richtsnoer voor artikel 102 VWEU.