Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Difference-in-difference-methode

De verschil-in-verschil-methode is een zeer effectief maar veeleisend econometrisch hulpmiddel om kartelschade te schatten. Het kan de tekortkomingen van transversale en tijdreeksbenaderingen voorkomen door vergelijkingen in de tijd en op niet-getroffen markten te combineren. Maar het vereist wel dat de vergelijkende markt expliciet kartelvrij is.

Verschil-in-verschil-schatters zijn in staat om te controleren wat er zonder de inbreuk zou zijn gebeurd door te onderzoeken wat er in de loop van de tijd is veranderd voor de inbreukmakende en niet-inbreukmakende markten, gevolgd door een vergelijking van die verschillen. Factoren zoals verschillen in grootte, macro-economische omstandigheden, marktkenmerken en exogene schokken kunnen worden beheerst om de vergelijkbaarheid van de basis en de berekening van de schade te verbeteren. Ook is de beheersing van die factoren een veeleisende taak.