Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Kartels

Vrijstelling

Vanwege Verordening nr. 1/2003 is artikel 101, lid 3, VWEU nu onmiddellijk van toepassing. Bedrijven moeten nu zelf beoordelen of een overeenkomst die de concurrentie beperkt, voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling. Bovendien is deze beoordeling ook vereist als een bewering van een inbreuk op het kartelverbod ontstaat.

 

Ter vereenvoudiging heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd. Deze richtsnoeren maken de interpretatie mogelijk van artikel 101, lid 3, VWEU in overweging van de Europese Denkschool.

 

De structuur van de economische beoordeling bestaat uit twee delen.

 

  • De eerste stap is om te beoordelen of een overeenkomst een concurrentiebeperkend doel of daadwerkelijke (of potentiële) concurrentiebeperkende effecten heeft.
  • De tweede stap wordt alleen relevant als een overeenkomst de concurrentie beperkt. De tweede stap is gericht op de bepaling van de concurrentiebevorderende voordelen van die overeenkomst om te beoordelen of deze concurrentiebevorderende effecten opwegen tegen concurrentiebeperkende effecten. Deze vorm van afweging van de concurrentiebevorderende en concurrentiebeperkende effecten vindt alleen plaats in het kader van een vrijstelling.

 

De richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende artikel 101, lid 3, VWEU leggen de voorwaarden voor vrijstelling gedetailleerd uit en vormen daarom een kader. De aangewezen normen in de richtlijnen - in overeenstemming met het rechtsgebied - moeten worden toegepast. Bijgevolg is een geautomatiseerde toepassing uitgesloten en moet elk geval afzonderlijk worden bekeken met betrekking tot de specifieke feiten.

 

EE&MC heeft uiteenlopende ervaringen en aanzienlijke praktische expertise in de toepassing van vrijstellingen in verschillende industrieën, bijvoorbeeld voor banken en de minerale olie-industrie, enz.

ERROR: Content Element with uid "31" and type "mask_download_element" has no rendering definition!

Neem contact op

Wilt u meer weten over onze diensten?

Contact