Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Schadedoorberekening

Het meten van het doorberekeningseffect is gelijk aan het meten van de prijsstijging van het goed dat door de downstream-onderneming aan de eindverbruiker wordt verkocht. Het vermogen om het effect van een kartel door te geven, hangt af van het vermogen van de onderneming om prijzen aan haar klanten te verhogen om het effect van de hogere kosten op de winst te compenseren. Er zijn twee hoofdbenaderingen om het doorberekeningseffect te schatten; een "gereduceerde vorm" -benadering en een "structureel model" -benadering.

De "gereduceerde" benadering meet het effect van een verhoging van de kosten van een input op de prijzen van de intermediaire onderneming tijdens de volgende kartelperiode. De specificatie van dit model regelt alle exogene factoren die vraag en aanbod beïnvloeden. Het model identificeert het effect van een verhoging van de invoerprijzen als gevolg van het kartel op de prijs van het product van de eiser. Succesvolle implementatie van dit model levert resultaten op die de omvang van het doorberekeningseffect aangeven dat kan worden afgetrokken van de directe antitrustschade per eenheid.

Het "structurele model" specificeert een vraagfunctie en een prijsvergelijking om de concurrentie op de downstream-markt te modelleren. Het doorwerkingseffect wordt bepaald door het nieuwe berekende evenwicht uit de geschatte vraag- en aanbodfuncties. Het voordeel van dit model is dat hiermee de doorberekening kan worden berekend voor verschillende concurrerende modellen, waaronder; perfecte competitie, symmetrische Cournot-duopolie en monopolie.