Op 11 juni 2013 heeft de Europese Commissie een richtlijn gepubliceerd. De richtlijn geeft een overzicht van de economische bevindingen van schade veroorzaakt door kartels, evenals technieken en methoden voor de berekening van die schade.

 

Sindsdien heeft EE&MC uitgebreide praktische ervaring opgebouwd met behulp van precies deze technieken.

 

Het beleid is - in overeenstemming met de Europese Commissie - dat beschadigde partijen worden gecompenseerd voor hun verliezen. Daarom moeten de partijen in een situatie worden gebracht die onder concurrentie zou bestaan. Bovendien omvat de compensatie niet alleen het werkelijke verlies (damnum emergens), maar ook de gederfde winst (lucrum cessans) en de rentebetalingen vanaf het moment dat de schade ontstaat.

Practical guide quantifying harm in Action for damages