Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Schadeschatting

Meervoudige lineaire regressie

De laatste jaren is de toepassing van statistische en econometrische technieken in de concurrentie-economie toegenomen. 

Een methode is bijvoorbeeld de meervoudige regressieanalyse. Dit is slechts één statistisch hulpmiddel dat de effecten van factoren die de resultaten beïnvloeden, meet en kwantificeert. Om de causale effecten van elke factor te verifiëren, moeten alle factoren die de prijs verklaren worden bepaald. Statistische tests geven informatie over stabiliteit, robuustheid en geschiktheid van het model. Deze modellen worden gebruikt voor de schatting van vraagelasticiteit, prijsprognoses, marktdefinities en modellering van fusies.