Kartels kunnen bedrijven schade toebrengen. De EE&MC-experts kunnen die schade voor u berekenen

De Europese Commissie, specifiek de nationale mededingingsautoriteiten, zijn bevoegd om boetes op te leggen voor inbreuken op het kartel.

 

Bovendien ontvangen partijen die door een inbreuk zijn geschaad, volledig de reële waarde van hun verliezen. Als gevolg van de inbreuk op de mededingingsregels zullen de benadeelde partijen buitensporige prijzen hebben betaald. Het recht op volledige schadevergoeding dekt het werkelijke verlies, evenals een vergoeding voor het verlies van winst en rentebetalingen vanaf het moment dat de schade is ontstaan.

 

Om kartelschade te berekenen, is economische expertise vereist. Cruciaal voor de berekening zijn regressieanalyses (bijvoorbeeld in temporele vergelijkende marktanalyses), evenals econometrische modelleringstechnieken (marktsimulatiemodellen). De toepassing van deze technieken maakt het mogelijk om directe causale verbanden te onderzoeken tussen de vermeende inbreuk op de concurrentie en de beweerde schade.

 

EE&MC heeft uiteenlopende ervaringen met de toepassing van nauwkeurige berekeningshulpmiddelen zoals uiteengezet in de richtsnoeren van de Europese Commissie voor 2013 inzake de kwantificering van schadevergoeding.

 

Momenteel heeft EE&MC de schadevergoeding berekend in vijftien verschillende gevallen. We combineren praktische kennis met toonaangevende academische knowhow om resultaten van topkwaliteit te leveren en nauwkeurige en transparante berekeningen uit te voeren.

 

EE&MC is betrokken geweest bij de volgende gebieden van antitrustzaken:
 • Bier
 • Spaanplaat / houtmaterialen
 • Koffie
 • wasmiddelen
 • Drogisterij-producten
 • girocard
 • Meel
 • Schuim (flexibel polyurethaanschuim)
 • Onmiddellijke cappuccino
 • Luxe cosmetica
 • Vaatwasmachineproducten
 • Suiker
 • Snoepgoed
 • Vrachtwagens