Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer
Oplossingen

Schadeschatting

Het bepalen van de hypothetische "but-for" -concurrentieprijs is een belangrijk onderdeel voor de evaluatie van schade veroorzaakt door inbreuken op de antitrustwetgeving. De onderliggende simulaties en schattingen worden uitgevoerd door de experts van EE&MC. De toegepaste methodologie varieert van het vergelijken van eenvoudige tijdreeksen tot technisch ambitieuze econometrische modellering en simulaties.

EE&MC methoden

De eenvoudigste manier is de "voor-en-na" -methode. In dit kader wordt het verschil tussen de concurrerende prijs en de kartelprijs gebruikt om de schade te bepalen. Deze methode vereist echter geen veranderingen in de marktomstandigheden.

Een andere, maar effectievere methode is de "gereduceerde vorm" multivariate-regressie. Deze benadering vormt een uitbreiding van de eenvoudigste methode, omdat deze veranderingen in marktomstandigheden mogelijk maakt. De acceptatie van veranderingen maakt het gebruik van verklarende variabelen mogelijk, wat resulteert in meer nauwkeurige voorspellingen van de hypothetische "maar-voor" prijs.

Als andere markten of producten een betrouwbare referentiewaarde vormen, biedt de "maatstaf" -benadering een alternatief voor het bepalen van de schade. Maar dit vereist gelijkenis tussen de producten of markten die zowel concurrerend als onder het kartel zijn.

De ontwikkeling van een structuurmodel inclusief de simulatie van het verschil tussen de hypothetische concurrentieprijs en de kartelprijs is de meest ambitieuze, maar ook meest nauwkeurige methode. Een dergelijk simulatiemodel vereist specifieke veronderstellingen over de structuur van vraag en aanbod. De EE&MC economen hebben verschillende ervaringen met het specificeren van deze veronderstellingen en de kalibratie van het model.

Daarbij selecteren de analisten van EE&MC de juiste methode, afhankelijk van de beschikbare gegevens en de betrouwbare veronderstellingen. Na het bepalen van de hypothetische concurrentieprijs is de berekening van de schade eenvoudig.

EE&MC technieken

EE&MC heeft jarenlange ervaring met het vaststellen van kartelschade en het gebruik van diverse onderliggende technieken zoals:

  • Lineaire regressie
  • Meervoudige regressie
  • Instrumentele variabelen
  • Paneelgegevensregressie
  • Conjunct-analyse
  • Verschil-in-verschil-methode
  • Doorgeven

Bovendien worden de door EE&MC gebruikte technieken voor de berekening van kartelschade aanvaard door nationale rechtbanken.