European Legal & Marketing Consultants

Welkom op onze website

Welkom op de website van European Legal & Marketing Consultants (EL&MC), de economische experts in het mededingingsrecht gericht op de Europese markt.

EL&MC helpt u zowel bij belangrijke economische vraagstukken over mededinging als bij strategische vraagstukken rondom uw bedrijfsvoering.

Op onze website krijgt u een indruk van de veelvoud aan services die wij u kunnen bieden.

Indien u vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via e-mail: dhildebrand(at)ee-mc.com en/of telefonisch via nummer: +31 438 517 476.

Book written by Prof. Dr. Dr. Doris Hildebrand on the role of economic analysis in EU competition law

The European School

In het Europese mededingingsrecht weegt de waarde van de samenleving hoog. Bij het maken van een mededingingsrechtelijke opdracht aan de hand van deze benadering, gaat het niet alleen om het behalen van efficiëntievoordelen. Van substantieel belang is een eerlijke verdeling van deze voordelen over de marktdeelnemers.

Professor Hildebrand heeft deze benadering ontwikkelt, welke is beschreven in de vierde editie van de bestseller “The Role of Economic Analysis in EU Competition Law: The European School” (2016). Over de gehele wereld wordt deze benadering nu bediscussieerd in verband met begrippen als “fairness”, “equality” en “non-price-effects”.

Vrachtwagenkartel

In verband met de EU-compensatierichtlijn is het aantal Nederlandse ondernemingen dat de door een kartel veroorzaakte schade niet langer duldt, toegenomen. Elk bedrijf heeft recht op compensatie in het geval van schade die wordt veroorzaak door een kartel.

EL&MC voert deze schattingen van schade in talloze kartels uit voor de getroffen bedrijven. In het vrachtwagenkartel past EL&MC bijvoorbeeld een nauwkeurige benadering toe die de hoogte van de schade identificeert in overeenstemming met de resultaten van de gebruikelijke kartel-meta-studies.  

Roltrappen en lift in station

Liftkartel

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er van minstens 9 mei 1996 tot 29 januari 2004 kartelafspraken werden gemaakt tussen vier grote producten van liften en roltrappen, nl. KONE, Otis, Schindler en ThyssenKrupp. De vier partijen zijn actief in (i) de productie en installatie, (ii) het onderhoud, alsook (iii) de modernisering van zowel liften als roltrappen. In deze drie sectoren bezaten de karteldeelnemers gezamenlijk grote marktaandelen ten tijde van het kartel. 

Volgens het recht van de Europese Unie moet eenieder een vergoeding kunnen vorderen van de schade die hem is berokkend door een overeenkomst of een gedraging die de mededinging kan beperken of vervalsen. EL&MC helpt u in deze schade te claimen en berekenen.