Wie zijn wij?

EL&MC, European Legal & Marketing Consultants bv is in 1992 begonnen als economisch adviesbureau dat zich richt op de Europese markt. De groep economen waaruit EL&MC bestaat, maakt sinds 25 jaar niet alleen nauwkeurige economische analyses, maar geeft ook advies op alle gebieden die te maken hebben met het mededingingsrecht. Onze werkwijze is dan ook interdisciplinair en correspondeert met de “more economic based approach” ofwel de “European School” die de Europese Commissie aanhangt en toepast. Ons EL&MC-team maakt bij haar economische analyses gebruik van een passend juridisch kader, waardoor wij al bij veel uiteenlopende mededingingsprocedures op nationaal en Europees niveau zeer succesvol waren.

EL&MC heeft veel ervaring met de actuele ontwikkelingen in de economie en de “more economic based approach” in mededinging, zoals:

  • horizontale en verticale overeenkomsten volgens artikel 101, lid 1 VWEU (Verdrag Werking Europese Unie);
  • het behalen van efficiëntiewinst en economische of technologische vooruitgang volgens artikel 101, lid 3 VWEU;
  • toezicht op fusies en overnames;
  • relevante marktstrategieën en de effecten daarop, die gebaseerd zijn op de voordelen van het mededingingsrecht en die ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf niet met het mededingingsrecht in conflict komt.

Daarnaast biedt EL&MC strategisch advies op maat aan bedrijven die volgens het “more economic based approach” principe gebruik willen maken van het mededingingsrecht. Wij hebben uitstekende kennis en ervaring in marktregulering en staatssteunregelingen, met name in de sectoren: post, energie, media en telecommunicatie.

Onze directeur en managing partner, professor dr. dr. Doris Hildebrand, econoom en jurist, heeft diverse publicaties over mededingingsrecht en industriële organisatie op haar naam staan. Bovendien is zij de auteur van “The Role of Economic Analysis in EC Competition Rules – The European School” (vierde druk 2016).

Alle economen die bij EL&MC werken, zijn opgeleid in het Europese mededingingsrecht en in industriële organisatie. Sommige economen hebben meer dan één academische graad behaald op verschillende universiteiten in Europa. Elke econoom is deskundig in een bepaald onderdeel van het vakgebied. Voor een opdracht stellen wij daarom altijd een team deskundigen samen, met de know-how die nodig is om de opdracht klantgericht, nauwkeurig en efficiënt uit te voeren.