Een margesqueeze betreft situaties waarin een verticaal geïntegreerde dominante onderneming het concurrentievermogen van downstream-rivalen belemmert bij (i) het verhogen van de groothandelsprijs van zijn essentiële input en / of (ii) het verlagen van de retailprijs van het product / de dienst.

 

Een margesqueeze-test houdt in dat wordt nagegaan of de eigen stroomafwaartse activiteiten van de verticaal geïntegreerde onderneming met een machtspositie winstgevend kunnen werken op basis van de stroomopwaartse prijs die door haar stroomopwaartse operationele tak aan haar concurrenten wordt aangerekend. EE&MC past twee methoden toe om dit te beoordelen: de "per periode" -benadering en de "discounted cash flow" -benadering.

 

De benadering per periode bestaat uit het voor elk jaar (of voor kortere periodes) vergelijken van de geobserveerde opbrengsten en kosten die zijn onttrokken aan de rekeningen van de dominante onderneming waarin investeringsuitgaven gedurende passende perioden zijn afgeschreven.

 

De DCF-benadering (Discounted Cash Flow) bestaat uit het beoordelen van de algehele winstgevendheid over een toereikende periode (in het algemeen meerdere jaren) om niet alleen rekening te houden met de huidige inkomsten, maar ook met toekomstige inkomsten uit lopende investeringen. De toekomstige groei van het bedrijf wordt in de winstgevendheidsanalyse in aanmerking genomen door de verwachte toekomstige kasstromen in de loop van de tijd te aggregeren. De aggregatie resulteert in de netto contante waarde. Wat een "toereikende periode" en de kapitaalkosten van het bedrijf vormen, zijn twee belangrijke parameters in deze analyse.