Het proportioneel gekalibreerde bijna ideale vraagsysteem (PCAIDS) is een uitbreiding van het AIDS-model. Het is gebaseerd op de "propositie van evenredigheid": een prijsverhoging van een enkel product leidt tot een verschuiving van de vraag naar andere producten. Deze vraagverschuiving is evenredig met marktaandelen.

 

Een voordeel van het PCAIDS-model is dat de berekening slechts een klein aantal parameters omvat. Het vereist informatie over marktaandelen en twee andere parameters: de prijselasticiteit van de industrie en de prijselasticiteit voor de respectieve producten op de markt. Gegeven deze parameters kunnen de eigen-prijselasticiteit en de prijsoverschrijdende elasticiteit van de representatieve producten in de markt worden afgeleid.

 

Net als bij logit-modellen kan het PCAIDS-model worden uitgebreid met een geneste structuur die de evenredigheidsveronderstelling tussen groepen merken losmaakt.

 

Het voordeel van dit model is het gebruiksgemak en het lage aantal te schatten parameters.