Het nested logit-demand system is een populair type econometrisch model dat in verschillende fusiezaken is toegepast om de vraag naar een bepaald goed te schatten.

 

Het bestaat uit een discreet keuzemodel waarbij consumentenbeslissingen om een goed te kopen afhangen van de prijs en kenmerken van dat goed (bijvoorbeeld grootte, inhoud, kwaliteit, enz.). Dankzij de neststructuur kan de mate van substitueerbaarheid tussen producten die tot hetzelfde nest behoren sterker zijn dan de substitueerbaarheid tussen producten in verschillende nesten. Dit betekent dat een bepaalde consument die ervoor kiest om een bepaald goed (bijvoorbeeld een Ferrari-auto) te kopen, eerder kiest voor goederen binnen dezelfde categorie (sportwagen) als de prijs van het eerste-keuze-goed stijgt.

 

Het nested logit-demand system biedt meer flexibiliteit dan het standaard logit-model, omdat de onafhankelijkheid van irrelevante alternatieven veronderstelling IIA (volgens welke het schakelen tussen producten plaatsvindt in verhouding tot marktaandelen) alleen binnen een nest hoeft te liggen. Een voordeel van het model is bovendien het beperkte aantal parameters dat nodig is voor de schatting. Dit gaat echter ten koste van het opleggen van een significante structuur aan de geschatte parameters. In het bijzonder vereist de veronderstelling dat schakelen tussen goederen evenredig is met marktaandelen binnen een nest een passende specificatie voor elk nest. EE&MC heeft een aanzienlijke expertise in systemen voor vraag naar logit.