Conjunct-analyses zijn nuttig bij het bepalen van vraagfuncties.

 

Een conjunct-analyse maakt het mogelijk om specifieke voorkeuren te bepalen en om de voordelen te beoordelen die consumenten hebben bij het consumeren van producten.

 

Op basis hiervan kan vervolgens worden bepaald welke producten door consumenten als substituten worden beschouwd en daarmee de relevante markt kan worden gedefinieerd. Andere factoren die de koopbeslissingen van consumenten beïnvloeden, zoals budgetbeperkingen of de beschikbaarheid van goederen op de markt, zijn ook opgenomen in de analyse en dragen bij aan de berekening van marktaandelen.

 

Dit is de basis voor specifieke marktsimulatiemodellen die de kwantitatieve analyse van consumentengedrag mogelijk maken.