De hypothetische monopolistische test (HM-test) is een testprocedure die door de mededingingsautoriteiten wordt erkend. In de VS is het ook bekend als de SSNIP-test (kleine maar significante, niet-tijdelijke prijsverhoging).

 

Het kan worden gebruikt om de geografische relevante markt te bepalen, evenals de relevante productmarkt.

 

De HM-test maakt duidelijke uitspraken mogelijk over vraagverschuivingen als gevolg van prijswijzigingen. Met behulp van deze test kan worden vastgesteld of consumenten prijsstijgingen accepteren of hun gedrag veranderen en substituten consumeren. Als de prijsverhoging tot een negatief resultaat leidt, moeten de vervangingsproducten op de relevante markt worden opgenomen.

 

Binnen deze test wordt een hypothetische permanente prijsstijging van 5% -10% gesimuleerd om consumentenreacties te analyseren. Op basis hiervan stelt de test economen in staat om te controleren of prijsstijgingen voor leveranciers winstgevend waren of niet.

 

EE&MC heeft uiteenlopende ervaringen en implementeert de meest geschikte analytische tools om de HM-test uit te voeren. EE&MC maakt niet alleen gebruik van actuele marktstructuur, klantonderzoeken en consumentenvraaganalyses, we gebruiken ook specifiek ontwikkelde marktsimulatiemodellen, zoals de conjoint-analyse.