Instrumenten voor het screenen van kartels omvatten statistische tests op basis van een econometrisch model en een theorie over vermeend illegaal gedrag, ontworpen om te bepalen of manipulatie, collusie, fraude of enige andere vorm van fraude mogelijk is op een bepaalde markt. De Coordination Failure Diagnostics (CFD) is een dergelijk hulpmiddel dat is ontwikkeld voor het detecteren van kartels door marktprocespatronen te observeren.

 

De CFD-methodologie is gebaseerd op de veronderstelling dat bestaande kartels verstoringen veroorzaken in waargenomen procespatronen door onevenwichtigheden te detecteren door omstandigheden te identificeren die wijzen op welvaartsverliezen. Het CFD-model maakt gebruik van vijf marktprocessen als regellusmechanismen in cybernetische zin, waarbij schokken de aangepaste variabele (bijv. Het verschil in hoeveelheid tussen vraag en aanbod) en de besturingsvariabele (bijv. De prijs) beïnvloeden en de aangepaste variabele terug naar zijn evenwicht drijft. waarde. Het evenwicht van de aangepaste variabele is nul omdat de geleverde evenwichtshoeveelheid gelijk is aan de gevraagde hoeveelheid. Dit houdt in dat alle andere waarden defecten vormen en welzijnsverlies veroorzaken. Als gevolg hiervan kan de waarde van de aangepaste variabele het niveau van werkbaarheid van het marktproces weergeven.