De UPP-test is een diagnostisch hulpmiddel dat wordt gebruikt in markten met aanzienlijke prijsconcurrentie en gedifferentieerde goederen. Met andere woorden, de test bepaalt in welke mate de prijzen kunnen stijgen en de marginale kosten kunnen dalen, zodat de efficiëntiewinst nog steeds positief is.

 

Met betrekking tot de impact van de fusie op de prijs moeten twee omgekeerde mechanismen in aanmerking worden genomen: als één goed efficiënter wordt door de fusie (in het algemeen wordt een verhoging van de efficiëntie van 10% verondersteld, aangezien dit nauwelijks verifieerbaar is ), dan is het minder waarschijnlijk dat de prijs voor dit goed zou stijgen omdat aan de ene kant de winstmarge zou stijgen met de efficiëntiewinst en aan de andere kant de vraag zou dalen als gevolg van de hogere prijs.

 

De UPP-test geeft inzicht in de effecten van substituties en fusies en is een element in de algehele analyse van de marktsituatie. Het kan echter geen marktdefinitie vervangen. Desondanks kunnen economen nagaan of de prijzen zullen stijgen of dalen als gevolg van een fusie. Daarbij is het niet mogelijk om conclusies te trekken over de hoogte van de verwachte prijsverandering