In de context van het EU-initiatief voor modernisering van de staatssteun heeft de Europese Commissie benadrukt dat de ex post-effecten van staatssteun moeten worden geëvalueerd om te analyseren of staatssteun inderdaad haar beleidsdoelstellingen bereikt.

 

Het doel van de evaluatie van staatssteun is om het causale effect van het beleid zelf te identificeren (d.w.z. het verschil tussen de uitkomst met de steun en de uitkomst zonder de steun). Dit laatste is per definitie niet waarneembaar: men kan niet waarnemen wat de uitkomst zou zijn geweest zonder de steun aan de ondernemingen die de steun hebben ontvangen. De analyse bestaat daarom uit het opstellen van mogelijke vergelijkbare scenario's. Dit vereist het vinden van de meest vergelijkbare firma of controlegroep.

 

Een belangrijk probleem komt voort uit het feit dat er meestal aanzienlijke verschillen bestaan tussen begunstigden van steun en niet-begunstigden. Het is dan noodzakelijk om rekening te houden met deze verschillen bij het vergelijken van de resultaten tussen de twee groepen hulp en niet-hulpbegunstigden. Er zijn verschillende tools ontwikkeld om met deze verschillen rekening te houden:
 

  • Lineaire regressie,
  • Overeenkomende technieken
  • Verschil-in-verschil-methode,
  • Instrumentele variabelen,
  • en Regressie discontinuïteit analyse.