De kritische verliesanalyse wordt normaal gesproken gebruikt om de markt te definiëren, maar biedt ook informatie over concurrentiedruk.

 

Een prijsstijging leidt tot een tegenovergesteld effect op de winst. Enerzijds zal de vraag afnemen en daardoor het verkoopvolume krimpen. Anderzijds ontvangt het bedrijf een hogere winstmarge met de resterende vraag. Daarom kunnen prijsstijgingen zowel winstgevend als onrendabel zijn.

De implementatie van een kritische verliesanalyse vereist informatie over prijzen en variabele kosten.
  • In de eerste stap schat de kritische verliesanalyse de maximale daling van de verkoop van monopolies, die het gevolg is van een prijsstijging van 5% -10% op voorwaarde dat de winst constant is.
  • Naast het kritische verlies zal het werkelijke verlies, veroorzaakt door de prijsstijging, worden berekend.
  • Ten slotte kunnen het kritische verlies en het werkelijke verlies worden vergeleken om de relevante markt te definiëren. Als het werkelijke verlies kleiner is dan het kritieke verlies, kan de prijsstijging als winstgevend worden beschouwd en wordt de relevante markt gedefinieerd.