De artikelen 107 tot en met 109 VWEU definiëren de kenmerken van staatssteun die verenigbaar zijn met de interne markt en bepalen de procedure voor het aanvragen van staatssteun.

 

Bovendien verleent artikel 106, lid 2, een vrijstelling van het verbod op staatssteun, zoals overheidsopdrachten die diensten zijn, van algemeen economisch belang.

 

In overeenstemming met de European School of Thought heeft de Europese Commissie sinds 2012 maatregelen genomen om haar staatssteunprogramma te hervormen. De kerndoelstellingen van deze modernisering zijn het bevorderen van groei, de handhaving concentreren op zaken met de grootste impact op de interne markt en het opstellen van gestroomlijnde regels om snellere beslissingen te nemen. Nieuwe staatssteunregels zullen van toepassing zijn voor de periode 2014-2020.

 

Een belangrijk onderdeel van de modernisering betreft de herziening van regels die specifiek zijn voor de volgende sectoren: reddings- en herstructureringssteun, regionale steun, O & O & I, milieu- en energiesteun, de bevordering van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, risicofinanciering, breedband en luchtvaart.

 

Bovendien werden de algemene groepsvrijstellingsverordening, de machtigingsverordening en de "de minimis" -verordening gewijzigd.

 

Ten slotte heeft de Commissie ook het begrip staatssteun verduidelijkt, de procedureverordening gemoderniseerd en opgeroepen tot een evaluatie van steunregelingen achteraf.