Naast de beoordelingseisen in artikel 107, leden 1 en 3, VWEU bieden EE&MC met name analyses overeenkomstig artikel 106, lid 2, VWEU. In beide wordt Europese Denkschool gebruikt.

 

Bij de beoordeling of er sprake is van staatssteun of liever een vrijstelling kan worden toegepast, zijn juridische componenten en economische analyses essentieel. Als er bijvoorbeeld sprake is van marktfalen en de afwegingstoets op grond van artikel 107, lid 3, VWEU oplevert dat steun kan genezen, kan staatssteun worden goedgekeurd.

 

Voor de toepassing van artikel 106, lid 2, VWEU zijn kwantitatieve berekeningen noodzakelijk. EE&MC past economische analyses toe die een aanvulling vormen op de juridische benadering van de EU-Commissie.

 

EE&MC heeft ruime ervaringen met het uitvoeren van dergelijke economische analyses.