Marktdefinitie is nodig om onderscheid te maken tussen de verschillende gebieden waarop bedrijven met elkaar concurreren. Ze geven een overzicht van een specifieke concurrentiesituatie waarmee de betrokken bedrijven te maken hebben.

 

In de EU-mededingingswetgeving wordt de benadering voor het definiëren van markten gespecificeerd in de kennisgeving van de Europese Commissie over de definitie van de relevante markt, aangenomen op 9 december 1997. De definitie van de relevante markt betreft product- en geografische aspecten. Volgens deze mededeling zijn de belangrijkste criteria voor het bepalen van de relevante markt vraag en substitueerbaarheid van het aanbod. In de kennisgeving staat dat autoriteiten de HM-test, in de VS bekend als de SSNIP-test, beschouwen als de juiste methode om de relevante markt te definiëren.

 

Een juiste definitie van de relevante markt is cruciaal om een ​​uitgebreide concurrentieanalyse te kunnen uitvoeren. Een te eng gedefinieerde markt kan tot misleidende conclusies leiden. Dit is met name het geval wanneer een groot marktaandeel als gevolg van een onjuist gedefinieerde markt centraal in de procedure staat.

 

Onze expertise op het gebied van marktdefinitie is zeer divers en omvat het gebruik van conjunct-analyses. EE&MC heeft in verschillende markten uitgebreid gewerkt aan het definiëren van de relevante markt.

Application of econometric methods for the definition the relevant market