Over het algemeen kan worden aangenomen dat een gezamenlijke machtspositie op markten optreedt wanneer een klein aantal grote bedrijven in staat is zijn gedrag in de markt te coördineren en daardoor supra-competitieve prijzen in rekening te brengen. Een dergelijke coördinatie hoeft niet expliciet te zijn.

 

De arresten Gencor / Lonrho en Airtours / First Choice van het Gerecht zijn belangrijke zaken in de Europese concentratiecontrole met betrekking tot gezamenlijke machtspositie. Het Hof verklaarde dat er sprake is van gezamenlijke machtspositie wanneer de marktstructuur zodanig is dat concurrentiebeperkend parallel gedrag economisch een rationeler strategie zou zijn geweest dan met elkaar concurreren, waardoor het vooruitzicht op het maximaliseren van gecombineerde winsten nadelig zou worden beïnvloed.

De volgende marktfactoren vormen het startpunt voor het onderzoek:
  • hoge concentratieniveaus
  • homogene producten
  • stabiele en symmetrische marktaandelen
  • stagnerende vraag
  • niet-elastische vraag
  • gelijkenis van kostenstructuren
  • lage niveaus van technologische verandering en
  • hoge toetredingsdrempels

 

EE&MC heeft empirisch bewezen concurrentie in veel markten die aan deze criteria voldoen.