De basis voor een succesvolle goedkeuring van een transactie is de juiste verwerking en indiening van het verzoek in overeenstemming met het CO-formulier. EE&MC biedt ondersteuning bij het verwerken van de nummers en biedt toegang tot marktgegevens als de "relevante" antitrustmarkt verschilt van de "marketing" -markt.

EE&MC-services omvatten:
 • economische analyse van het antitrustrisico
 • hulp bij het ontwikkelen en formuleren van de meest geschikte archiveringsstrategie
 • assistentie bij de pre-notificatie gesprekken met de economen van de autoriteiten
 • economische analyses van de transactie
 • marktdefinitie, d.w.z. de definitie van het relevante product en de geografische markt met een optie om de hypothetische monopolistische test toe te passen
 • consumenten- en klantonderzoeken, interviews met experts
 • uitvoeren van conjunct-analyses, regressiemodellen en simulatieanalyses;
 • toepassing van verschillende testprocedures, zoals de UPP-test, analyse van de afwijkingsverhouding enz.
 • fusie simulatiemodellen
 • berekening van fusie-specifieke efficiënties
 • economische analyse van verbintenissen
 • het indienen van rapporten van onafhankelijke deskundigen bij autoriteiten en rechtbanken namens onze klanten.