Controle op concentraties vereist een wetenschappelijk georiënteerde aanpak.

 

Als een verhoging van de prijs na fusie kon worden vastgesteld als gevolg van een fusie, dan is in de volgende stap de bepaling van potentiële efficiëntievoordelen verplicht. Daarom is naleving van de European School of Thought noodzakelijk. Bijgevolg is de goedkeuring van een fusie zonder beperkingen alleen mogelijk als het vastgestelde, verifieerbare efficiëntievoordeel wordt doorgegeven aan de getroffen consumenten op de relevante markt. Een fundamentele bijdrage van deze school is dat alle belanghebbenden - rechters, ambtenaren, advocaten en economen - handelen binnen een volledig gespecificeerd en solide theoretisch kader.

 

De moderne Europese aanpak vereist gedetailleerde, op effecten gebaseerde marktanalyses. De aanpak richt zich zowel op markttoegangsvoorwaarden als op huidige concurrentievoorwaarden.

 

EE&MC biedt uitgebreide diensten op basis van deze aanpak. EE&MC biedt speciale expertise op de volgende gebieden:

  • Marktdefinities en
  • Collectieve dominantie.
EE&MC biedt speciale expertise op de volgende gebieden: