EL&MC | Expertise

EL&MC is gespecialiseerd in economische analyses op alle gebieden die raakvlakken hebben met het mededingingsrecht, zoals marktafbakening, marktconcentraties, horizontale en verticale overeenkomsten, schadevergoeding als gevolg van een kartel en misbruik van machtspositie en op het gebied van staatssteunregelingen en marktregulering.